Balassi Bálint: Áldj meg minket Úristen (az első versszak lengyelül, magyarul és angolul)

Jakub Lubelczyk
Psalmus. 67. (68)

Balassi Bálint
Egy lengyel ének igéről igére és ugyanazon nótára:
Blogosław nas nasz Panie

Angol fordítás: Jeni Melia, Christopher Goodwin és Domján Gábor

Błogosław nas, nasz Panie, z miłosierdzia Twego
Oświeciwszy światłością oblicza swojego
Aby hymny tu na Ziemi znali drogie Twoje
Okaż nam to przed ludźmi miłosierdzie swoje.

Áldj meg minket, Úristen, az te jóvoltodból,
Világosíts meg minket irgalmasságodból
Orcád világosságával, Lelked ajándékával,
Hogy éltünkben ez földön járjunk igazsággal!

Bless us Oh Lord almighty for Thy great benevolence
Illuminate our minds in Thy mercifulness
With bright shining of Thy face and gift of Thy Holy Sprite
So that our lives on this Earth in truth we may live aright.

Niechaj je wyznawają wszyscy narodowie,
A stąd się rozradują i niewiernikowie,
Kiedy Ty swoje wierne w łasce będziesz rządził,
Strzegąc, aby na stronę żaden nie zabłądził.

Engedd meg ezt minekünk, kegyelmes Istenünk,
Hogy mindnyájan tégedet igazán esmérjünk,
Hadd az kicsiny hitűnkkel együtt örvendezzünk,
Mikor megítélsz, Uram, kegyelmezz meg nekünk!

Wysławiajcież już Pana, wysławiajcie, ludzie,
Bo widzicie, jak z ziemie wam pożytek pojdzie.
Ty nas błogosław, Panie, a Twe święte imię
Niech po wszystkich narodach wielkim strachem słynie.

Ne tántorodjunk mi el soha, Uram, Tőled,
Ne kételkedhessünk is többé már Felőled,
Nyughassék meg mi lelkünk igaz hittel Benned,
Vallhassunk mindenekben urunknak csak Téged.

No, azért dicsérjük most felszóval az Urat,
Mert lám, csak ő viseli mindenütt gondunkat,
Uram, az te nevedben áldd meg szolgáidat,
Kiért viszontag mi is dicsérjük Fiadat.

TEORBA, vagy ma kevésbé használt nevén CHITARRONE

Romanek Tihamér által 2009-ben épített kópia. A mintául szolgáló hangszer: Magno Tieffenbrucker (Velence, 1608), London (RCM 26)

Teorba kulcs

Teorba tokrendeléshez Ivánnal
Precíz méretvétel fiammal a hangszertok rendeléséhez

Teorba, Theorbo

 

 

 

TEORBA (CHITARRONE)

Balassi Bálint (1554-1594) lengyelországi tartózkodásai alatt kálvinista kapcsolatai révén ismerhette meg, és fordította le Jakub Lubeczyk Psałterz Dawida (1558) c. művéből a 67. zsoltár parafrázisát, a „Błogosław nas nasz, Panie” kezdetű dalt, melyet egy negyedik strófával is megtoldott, s ilyen bevezetéssel adott ki: „Egy Lengyel Ének, Igéről igére. Azon nótára: Blahoslav naß”.

Itt az első versszakot éneklem három nyelven: lengyelül, Balassi magyar fordításban és angolul. Ez utóbbi fordítás közös munka Jeni Melia énekesnővel és Christopher Goodwin lantossal, az Angol Lanttársaság titkárával, akikkel Antoni Pilch lengyel lantművész meghívására adtunk a Kecskés együttessel közös koncerteket 2009-ben Lengyelországban. Köszönöm Antoninak a meghívást, Jeninek, meg Chrisnek az együttműködést és az óriási segítséget az ő anyanyelvükre történő fordításban!

A lengyel kiejtés utánzásához nyújtott segítségért többek között Íjjas Anna polonistának tartozom hálával.

A dal kísérete L. Kecskés András feldolgozására alapul.