1. Hová készülsz szívem (Where are you my sweetheart)
2. Szól a kakas már (Hear the rooster crow)

1.
Hová készülsz szívem
tőlem eltávozni,
tőlem elbujdosni?
Az idegen földön
ki fog téged szánni?
Hogyha megbetegszel,
ki fog hozzád látni?
Megfogott madárhoz
életem hasonló,
életem hasonló.
Napnak fényét látom,
homályba boruló.
Szép gyönyörűségem
naponként elmúló.

2.
Szól a kakas már
Majd megvirrad már
Zöld erdőben, sík mezőben
sétál egy madár.
Micsoda madár,
Micsoda madár,
Zöld a lába, kék a szárnya,
Engem odavár.
Várj madár, várj,
Te csak mindig várj!
Ha az Isten neked rendelt,
Tied leszek már.

1.
Where are you my sweetheart
preparing to part from me,
hiding far from me?
In that distant, strange land
who’ll take pity on thee?
Should you ever fall ill,
who will care for thee?
Like a bird ensnared,
my life dims all going grey,
slowly slipping away.
The Sun gives in to dusk
with each dying ray.
All my sweet delights are
waning day by day.

2.
Hear the rooster crow,
Soon the dawn will glow.
In green forests, in lush meadows
Walks a bird below.
What a bird, so fine!
What a bird, so fine!
Green feet, blue wings, she waits for me,
This lovely bird of mine.
Wait you bird of mine,
Just you wait, oh mine!
If God ordered me for thee,
Then sure I will be thine.

Fordította: Domján Gábor

Yamaha „electric classic guitar”, akusztikusan játszva

electric classic guitar - Yamaha

electric classic guitar - Yamaha - Domján Gábor

Gitár

Ez a két népdal* Huzella Elek (1915-1971) kortárs zeneszerző feldolgozása, valószínűleg a 4 virágének énekhangra és gitárra című művéből a 2. és 3. dal.

Azért csak „valószínűleg”, mert a sok éve vásárolt kottából csak két oldal fénymásolata maradt meg nekem, azt a két dalt játszom itt, s a címoldal hiányában, a szerző műveinek listája alapján feltételezem, ez forrás.

Bár átírtam lantra a kíséretet, de igazán – és úgy egyébként a szerző szándéka szerint – inkább csak gitáron játszva tetszik nekem is ez a mai hangvételű feldolgozás. Ehhez is egy könnyű fogású bolti gitárt választottam, amin szebben szólnak pl. a glissandók.

Érdekes kiegészítés: A Szól a kakas már kezdetű dal héber nyelvű sorokkal kiegészülve, a kakasszónak a messiás eljövetelét hirdető jelképe alapján, a magyar zsidóság világszerte ismert értékes kincsévé vált**. Itt egy kis videófelvétel egy családias Purim ünnepi vendégségről, ahová meg lettem hívva, s ahol az angol szövegű dal után elénekeltük a héber sorokkal kiegészült magyar változatot is a vendégekkel együtt.

A fordításokhoz igyekszem mindig megbízható anyanyelvi lektort találni. Itt Julia Rubin amerikai írónő volt segítségemre. Vele Romanek Tihamér műhelyében  ismerkedtem meg. Az írónő legújabb művében a lantcsembalóról  is ír, s ezért, a Tihamér által épített hangszereket meghallgatni utazott Magyarországra Európában járva.


* Vagy reneszánsz kori virágének? – az első szövege már a 17. századi Mátray-Kódexben is szerepel, a másodikat Kodály Zoltán gyűjtötte 1912-ben, ám szövegvariánsa szerepel pl. Pálóczi Horváth Ádám 1813-as „Ötödfélszáz Énekek” című, régebbi verseket is tartalmazó gyűjteményében < ld. Dr. Szigeti Csaba irodalomtudós tanulmánya >

** Idézet egy internetes oldalról: „A világszerte ismert legenda szerint a „Szól a kakas már…” című dal a nagykállói talmudtudós, csodarabbi nevéhez fűződik, … eszerint a kállói szent csodarabbi nagyon szerette és élvezte a természet szépségeit, ezért sok időt töltött a környező erdőkben és mezőkön, ahol gyakran beszélgetett erdészekkel és pásztorokkal. Egyik alkalommal a rabbi az erdő szélén egy pásztorfiút hallott énekelni, mely ének a lelkéig hatott. Úgy gondolta, ez a gyönyörű dal megér neki egy aranyat. Amikor megköttetett az üzlet, a rabbi megtanulta az éneket, a fiú pedig elfelejtette.